A A A
Objavljeno: 
Thursday, Novembar 16, 2023 - 17:45

EPCG, UGT RENEWABLES I HYUNDAI ENGINEERING SA POTPREDSJEDNIKOM VLADE ĐELJOŠAJEM: KLJUČNE DRŽAVNE INSTITUCIJE PREPOZNAJU ZNAČAJ I PRUŽIĆE PODRŠKU IZGRADNJI SOLARNIH FOTONAPONSKIH ELEKTRANA

U poslovnici EPCG, u Podgorici, danas je održan sastanak kome su prisustvovali potpredsjednik Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku, Nik Đeljošaj i predstavnici kompanija EPCG, UGT Renewables i Hyundai Engineering.

Ovaj događaj je organizovan u sklopu višednevne posjete renomiranih kompanija iz SAD i Južne Koreje Crnoj Gori, a sa ciljem da se, shodno ranije potpisanom Memorandumu o razumijevanju, saradnja podigne na viši nivo, kako bi se, u dogledno vrijeme, moglo pristupiti realizaciji zajedničkog rada na projektovanju, finansiranju i izgradnji solarnih fotonaponskih elektrana snage 250 MW, sa približno 50/100 MWh za skladištenje energije uz mogućnost izgradnje dodatnih sistema za skladištenje električne energije. Svim ovim resursima bi gazdovala EPCG.

Potpredsjednik Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku, Nik Đeljošaj, istakao je zadovoljstvo činjenicom da su tako respektabilni privredni subjekti zainteresovani za investiranje u crnogorski energetski sektor.

"Dozvolićete da naglasim kako me posebno srećnim čini to što će se značajan dio projekta odvijati na teritoriji opštine Tuzi. Tako nešto će, zacijelo, imati ogroman efekat na ravnomjeran privredni razvoj i svakako predstavlja poruku ohrabrenja i drugim uspješnim kompanijama, kako iz energetike, tako i iz drugih oblasti. Budite sigurni da ćete i u Vladi Crne Gore i u lokalnoj samoupravi dobiti pouzdanu i kredibilnu podršku", podvukao je Đeljošaj.

Ključni predstavnici pomenutih kompanija, Milutin Đukanović (EPCG), Adam Cortese (UGT Renewables) i Lim Gawn Sup (Hyundai Engineering) izrazili su zadovoljstvo činjenicom da predstavnici ključnih državnih institucija prepoznaju značaj projekta, potencirajući infrastrukturnu spremnost za pristupanje jednom ovako zahtjevnom projektu.

Sastanku su prisustvovali i član Odbora direktora EPCG, Tahir Gjonbalaj, izvršni rukovodilac FC Snabdijevanje EPCG, Jovan Kasalica, izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i investicije EPCG, Ivan Mrvaljević, savjetnik predsjednika Odbora direktora EPCG za tehnička pitanja, dr Ljubiša Đurković te predstavnici UGT Renewablesa (Duke Gim, Željko Đurišić i Vladimir Bešlagić) i Hyundai Engineeringa (Kim Jeong Young, Park Sang Min i Lee Jang Youl).

Danas je, za 18h, predviđeno održavanje sastanka predstavnika pomenutih kompanija sa predsjednikom Vlade, ministrom energetike i rudarstva i ministrom prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, na kome bi se i nova izvršna vlast upoznala i aktivno uključila u razvoj zajedničkih projekata u oblasti energetike.