A A A
Objavljeno: 
Wednesday, Novembar 30, 2022 - 09:13

EPCG planira značajne investicije u OIE

U Podgorici je, u okviru Interreg projekta, a kroz program SME BE Smart održan sastanak predstavnika EPCG sa privrednim subjektima iz Italije, Albanije i Crne Gore, a cilj okupljanja je poslovno umrežavanje i predstavljanje potencijala crnogorske privrede institucijama i kompanijama iz Italije (regija Pulja) i Albanije, sa posebnim fokusom na plavu i zelenu ekonomiju. Na sastanku je bilo riječi o modelima uspostavljanja saradnje, a održana je i prezentacija "Obnovljivi izvori energije kao prioritet razvoja naše kompanije".

EPCG je predstavila svoje razvojne planove, s posebnim osvrtom na projekat „Solari 3000+ i 500+“, naglašavajući da je time pokrenut veliki investicioni ciklus, čime je otvorena mogućnost za saradnju sa  kompanijama na polju obnovljivih izvora energije, naročito u oblasti solarne energetike. Ivan Mrvaljević, izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i investicije kazao je da je diversifikacija proizvodnje električne energije iz OIE prioritet razvoja Elektroprivrede Crne Gore, uzimajući u obzir sprovođenje pravedne energetske tranzicije, kao i usklađivanje sa energetskim i klimatskim politikama EU.  Sa projektom „Solari 3000+ i 500+'' predviđena je  ugradnja 3000 solarnih panela na krovovima stambenih objekata i 500 solarnih sistema na objektima u vlasništvu pravnih lica, podsjeća Mrvaljević.

Na sastanku je između ostalog  bilo riječi o projektu "Solari 10000+" koji predviđa instaliranje više od 10000 solarnih sistema, dodajući da je projekat kandidovan na SSP listi za finansiranje iz evropskih fondova.

Mrvaljević je govorio i o gradnji solarnih elektrana, između ostalih Brana Slano, Vrtac i Slano - plutajući solar, za koji je, kako je kazao, više međunarodnih kompanija pokazalo interesovanje. Govorilo se i o rekonstrukciji i modernizaciji HE Piva, HE Perućica i izgradnji novih hidro i vjetro-elektrana.

Mrvaljević podsjeća da je EPCG postala Silver member članica Međunarodne asocijacije za hidroenergetiku kao nacionalna energetska kompanija u kategoriji do 2,000MW instalisanog hidroenergetskog kapaciteta u svom portfoliju.

Na sastanku su prisustvovali Bleder Zere (Albanija), Marko Đinđinović (Crna Gora), Marko Bosković (Crna Gora), Marko Zupo (Italija), Danilo Kljajević (Crna Gora), Milica Garčević (Crna Gora-Italija), predstavnici Elektroprivrede Ivan Mrvaljević, Rajko Šebek , Amela Becović, Miloš Dedović i član Odbora direktora EPCG Tahir Đonbaljaj.