A A A
Objavljeno: 
Ponedeljak, Jun 10, 2013 - 12:00

EPCG otvara info/naplatni pult u 'Delta City'-u

Elektroprivreda Crne Gore je danas otvorila novi, informativno-naplatni punkt u 'Delta City'-u. Novootvorena poslovnica dio je novog koncepta koji se razvija u EPCG a koji se odnosi na unapređenje odnosa sa kupcima.

Svi potrošači svoje računa za utrošenu električnu energiju na ovom punktu moći će, kao i na drugim naplatnim punktovima EPCG, da plate bez provizije. Cijeneći iskazanu želju potrošača, koji imaju stambene objekte u drugim gradovima Crne Gore da bez provizije na pultu EPCG u Podgorici plate račune i za druge objekte koje imaju u Crnoj Gori, EPCG je upravo na  naplatnom mjestu u 'Delta city'- u omogućila i ovu opciju. To takođe znači, da će potrošači iz bilo kojeg grada u Crnoj Gori moći da plate svoj račun bez provizije na novom punktu.

Na infomativno-naplatnom punktu u Delti, pored plaćanja svojih računa u gotovini ili platnim karticama, kupci će moći da dobiju sve neophodne informacije o snabdijevanju električnom energijom, svom računu, novim kampanjama, da podnesu reklamaciju, da uključe nove servise kao što su elektronski račun ili SMS info, da potpišu ugovor o snabdijevanju, da se oslobode od plaćanja takse na tarifno brojilo, da dobiju informacije o članstvu u Zlatnom timu, popustima, subvencijama, i sl.

'Nadamo se da će novootvoreni punkt doprinijeti komoditetu kupca na način što mu, u vremenu dinamičnog životnog tempa, nudimo još jednu opciju da svoju obavezu izmiri na što jednostavniji način, ali i da se informiše o svim relevantnim stvarima koje se tiču njegovog ondosa sa EPCG – novim kampanjama, popustima, stanju duga i sl. Uslišili smo i želje kupaca da na punktu u 'Delti' mogu da se plate računi za sve gradove u Crnoj Gori. ', naglasio je Vladimir Bojičić, direktor funckionalne cjeline Snabdijevanje u EPCG.

'Drago nam je što je Elektroprivreda Crne Gore izabrala 'Delta city' kao mjesto gdje će započeti primjenu svog novog koncepta odnosa prema kupcima. Nadamo se da ćemo u svakom pogledu ispuniti njihova očekivanja', rekao je Dragan Perišić, marketing menadžer 'Delta City'-a.