A A A
Objavljeno: 
Ponedeljak, Oktobar 28, 2019 - 12:25

EPCG I ETF POTPISALI MEMORANDUM O SARADNJI

Memorandum o saradnji između crnogorske nacionalne elektroenergetske kompanije i Elektrotehničkog fakulteta za studijsku 2019/2020. godinu, potpisali su izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore, Igor Noveljić, i dekan te visokoškolske ustanove, prof. dr Saša Mujović.

Memorandumom je predviđena razmjena znanja, odnosno razmjena nastavničkog-istraživačkog i profesionalnog kadra, kao i zajedničke aktivnosti u naučnim i stručnim oblastima, odnosno oblastima od zajedničkog interesa, a sve radi sticanja novih iskustava, znanja i dostignuća.

Izvršni direktor EPCG, Igor Noveljić, istakao je da se nacionalna elektroenergetska kompanija obavezala da finansira školarinu magistarskih studija jednom od saradnika u nastavi Elektrotehničkog fakulteta, kao i školarinu za po jednog studenta magistarskih studija, koji su ostvarili najbolji prosjek ocjena tokom osnovnih i specijalističkih studija, a koji su magistarske studije upisali u studijskoj 2019/2020. godini.

“ETF je poznat po kvalitetu kadrova i EPCG to prepoznaje zato i poklanjamo punu pažnju razvoju mladih talenata a ovo je samo nastavak naše dobre saradnje.Elektroprivreda počiva na kadrovima sa Univerziteta Crne Gore, a posebno sa Elektrotehničkog fakulteta.  Elektroprivreda će sa po 500 eura nagraditi po jednog studenta sa najboljim prosjekom ocjena tokom osnovnih studija, sa svakog od specijalističkih studijskih programa ETF-a, uz uslov da su specijalističke studije upisali u studijskoj 2019/2020. godini”, kazao je Noveljić. On je naveo da je ovo samo jedan od modaliteta saradnje koji će se u budućnosti nadograđivati, na obostranu korist.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta, prof. dr Saša Mujović, naveo je: ’’Veliko mi je zadovoljstvo što potpisujemo memorandum sa najznačajnijom crnogorskom kompanijom. Raduje nas spremnost nacionalne kompanije da ulaže u nauku i buduće generacije. Saradnja EPCG i ETF je nešto najprirodnije, jer je upravo EPCG i jedan od osnivača ETF-a, a prvi profesori na fakultetu upravo su bili kadrovi iz EPCG. Od sinergija nauke i privrede najviše koristi imaće upravo studenti i država Crna Gora. Ovo je dobar pravac kojim dalje treba ići a svi naši kapaciteti su na raspolaganju Elektroprivredi. Samatram da je ovaj modalitet saradnje dobitna kombinacija, za studente, fakultet, EPCG i državu’’.

Ceremoniji potpisivanja Memoranduma prisustvovali su i Rektor UCG prof.dr Danilio Nikolić i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore Duško Bjelica.

Memorandum o saradnji EPCG i ETF-a podrazumijeva i zajedničko organizovanje naučnih i stručnih skupova radi unaprijeđenja nauke i prakse, kao i zajedničko učešća u naučno istraživačkim projektima od obostranog interesa te druge oblike saradnje koji nijesu obuhvaćeni potpisanim dokumentom, poput studijskih obilazaka proizvodnih pogona EPCG, učešća stručnjaka iz EPCG na okruglim stolovima u organizaciji ETF-a, prezentacijama aktuelnih projekata i slično.