A A A
Objavljeno: 
Ponedeljak, Avgust 23, 2021 - 14:49

EPCG DONIRA SREDSTVA „ZA LJEPŠU I ZDRAVIJU CRNU GORU“ – AKCIJA OZELENJAVANJA BOLNIČKIH POVRŠINA

Povodom tridesetogodišnjice usvajanja Deklaracije o ekološkoj državi, Agencija za zaštitu životne sredine je, u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, pokrenula akciju „Za ljepšu i zdraviju Crnu Goru“. Svrha kampanje je ozelenjavanje bolničkih površina, čime se šalje poruka o važnosti boravka u zdravom, prirodnom okruženju i doprinosi podizanju društvene svijesti o tom aspektu javnog zdravlja, naročito u kontekstu aktuelnog suočavanja sa pandemijom COVID-19.

Polazeći od strateškog opredjeljenja Elektroprivrede Crne Gore (EPCG), zasnovanog na ideji o neophodnosti ulaganja u obnovljive izvore energije, ova kompanija se uključila u pomenutu akciju tako što se, potpisivanjem ugovora o poslovnoj saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine i odgovarajućim zdravstvenim ustanovama, obavezala da će na donatorski račun uplatiti ukupno 10.320 EUR za ozelenjavanje površina ispred zdravstvenih ustanova – supotpisnica ugovora. Shodno pomenutim aktima, za potrebe Kliničkog centra Crne Gore je predviđeno 4.390 EUR, Opštoj bolnici u Pljevljima će biti donirano 2.990 EUR, a Opštoj bolnici u Beranama 2.940 EUR. 

„Mnogo cijenimo doprinos koji EPCG pruža realizovanju naše akcije očuvanja životne sredine. Vjerujemo da smo na dobrom putu da osnažimo društvenu svijest u smislu prepoznavanja važnosti kvaliteta sredine u kojoj živimo“, kazao je dr Milan Gazdić, v.d. direktora Agencije za zaštitu životne sredine.

„Učešće u ovoj akciji jeste još jedna potvrda da EPCG ozbiljno drži do odluke o tome da pomaže razvoj infrastrukture i podstiče podizanje svijesti o važnosti ekologije za zajednicu, tim prije što se ove godine navršava trideset godina od usvajanja Deklaracije o ekološkoj državi, a naša kompanija je, kao što je već poznato, trajno usmjerena ka ulaganju u zelenu energiju. Imajući u vidu problem koji cio svijet ima sa pandemijom COVID-19, procijenili smo da je od naročite važnosti da, na ovaj način, iskažemo podršku našem zdravstvu“, istakao je Nikola Rovčanin, izvršni direktor EPCG.

U okviru promocije ove akcije, na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine će se objaviti ime i logotip EPCG, što bi trebalo da predstavlja podsticaj i drugim privrednim subjektima da pruže doprinos jačanju svijesti o važnosti poštovanja ekoloških standarda, a zdravstvene ustanove o kojima je ovdje riječ će, kroz planirane radnje u realizaciji ekološke akcije, na planiranim lokacijama postavljati reklamni materijal i prezentovati projekte koje sprovodi EPCG u vezi sa obnovljivim izvorima energije i zaštite i unapređenja životne sredine.