A A A
Objavljeno: 
Wednesday, Decembar 11, 2019 - 13:11

EPCG DOBILA MEĐUNARODNE ISO SERTIFIKATE

Predstavnici kompanije SGS, jedne od najprestižnijih svjetskih kuća za serfifikaciju sa sjedištem u Ženevi, uručili su danas Elektroprivredi Crne Gore sertifikate za integrisani sistem menadžmenta, nakon što je tim provjerivača SGS-a, u posljednjih nekoliko mjeseci, realizovao sertifikacionu provjeru primenjujući vrlo visoke zahtjeve SGS Globalnih procedura.

EPCG su dodijeljeni sljedeći sertifikati:

ISO 9001   –  Sistemi menadžmenta kvalitetom

ISO 14001 –  Sistemi menadžmenta životnom sredinom

ISO 45001  – Sistemi menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu

Na ovaj način EPCG je svrstana u red modernih evropskih kompanija u oblasti proizvodnje, trgovine i snabdijevanja električnom energijom, koje poslovanje zasnivaju na ovim internacionalnim standardima. Implementacija integrisanog menadžment sistema (IMS) u Elektroprivredi podrazumijeva striktnu primjenu zakonske regulative, strogo poštovanje i stalno unapređivanje postupaka i procedura, čime se obezbijedila dosljedna primjena najbolje prakse u svim oblastima djelovanja Kompanije, kao i poboljšanja, koja u kombinaciji sa kulturom kvaliteta, predstavljaju ulaganja u povjerenje i ugled.

Prilikom dodjele sertifikata izvršni direktor EPCG, Igor Noveljić, istakao je da smo u Kompaniji svjesni da efikasno upravljanje složenim i infrastrukturno veoma zahtjevnim sistemom, pored stručnosti kadra, podrazumijeva i uređenu dokumentaciju primjenljivu u praksi zato smo se i opredijelili za uvođenje i primjenu poslovanja po svim zahtjevima međunarodnih standarda.

Predsjednik Odbora direktora EPCG, Đoko Krivokapić, istakao je da su uvedena interna pravila i postupci, odnosno procedure sa pratećom dokumentacijom, koja su unaprijedila poslovni sistem EPCG. Veoma je važno što smo, kao najznačajniji privredni subjekat u crnogorskoj ekonomiji, uskladili poslovanje sa evropskom legislativom i sada još spremniji možemo da sarađujemo sa velikim svjetskim korporacijama koje su spremne da ulažu u naš energetski sektor, istakao je Krivokapić.

Generalni direktor SGS za region, Marinko Ukropina, rekao je da je tokom realizacije provjere, SGS-ov tim provjeravača utvrdio da je organizacija EPCG uspješno ispunila zahtjeve navedenih međunarodnih standarda, čime je potvrđena opredijeljenost najvišeg rukovodstva organizacije kao i zaposlenih u organizaciji, za primjenu, održavanje i stalno unapređivanje poslovnog sistema u odnosu na  zahtjeve standarda, sa osnovnim ciljem da se u kontinuitetu ispunjavanju zahtevi zainteresovanih strana.

Imajući u vidu veliki značaj EPCG za društvo u cjelini, kao i složenost samih poslovnih procesa koji su utvrđeni u kompaniji,  zaključeno je da je vrlo važno da se nastavi sa daljim razvojem i unapređenjem uspostavljenog Integrisanog Sistema Menadžmenta te da će u narednom periodu SGS provjeravati trendove unaprijeđenja kroz redovne obavezujuće godišnje nadzorne provjere u trogodišnjem sertiikacionom ciklusu.