A A A
Objavljeno: 
Thursday, Jul 15, 2021 - 15:39

EPCG DIJELI 30 MILIONA EURA DIVIDENDE

Isplata dividende akcionarima Elektroprivrede (EPCG) za 2020. godinu, u ukupnom iznosu od 30.831.988,58 eura, počeće sjutra.

Odluka o isplati dividende, u bruto iznosu od 29 euro centi po akciji, donešena je 29. juna  2021. godine na redovnoj Skupštini akcionara Duštva. Pravo na dividendu imaju akcionari koji su 29. juna bili upisani u spisak akcionara EPCG kod Centralne depozitarne agencije.

Isplata dividende građanima koji su akcionari EPCG obaviće se od 20. jula preko mreže filijala Prve banke, nakon prethodne identifikacije putem važećeg dokumenta. Pravnim licima, koja su akcionari EPCG, isplata će takođe početi 20. jula tekuće godine, nakon dobijanja neophodnih instrukcija za plaćanje. Sredstva će biti raspoređena za isplatu akcionarima proporcionalno njihovom učešću u vlasničkoj strukturi Društva i biće realizovana do 30 dana od dana donošenja Odluke.

Akcionari su na Skupštini odlučili da se za isplatu dividende opredijeli iznos od 30.831.988,58 eura. Neraspoređena dobit je 27.070.448,20 eura, dok je u fond rezervi raspoređeno 1.615.583,73 eura.