A A A
Objavljeno: 
Friday, Maj 31, 2024 - 16:45

Energetska tranzicija zavisi od pomoći i podrške iz Evrope

Budva, PR pres servis - Crna Gora ima nesumnjivo veliki potencijal i ogromnu priliku da ga iskoristi i bude uspješna priča sa zapadnog Balkana, ali energetske tranzicije ne može biti bez značajnije finansijske pomoći i podrške iz Evrope, zbog čega su neophodna bespovratna i planski opredijeljena sredstva.

To je poruka sa svečanog otvaranja Simpozijuma EPCG NET 2024, čiji je organizator Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić u saradnji sa Savezom energetičara.

Predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović uvjeren je da je Simpozijum prilika da se razmijene ideje, da bi se shvatilo koliko se koristi može imati od Sunca, vjetra, kiše.

„Bog nam je dao neiscrpan resurs. Kompletna energetska tranzicija će se kretati u smjeru da se što bolje iskoristi energija Sunca. U energetici treba da nam svaka vremenska prilika odgovara. Tu smo da pomognemo jedni drugima“, poručio je Đukanović.

Ministar energetike i rudarstva Crne Gore prof. dr Saša Mujović poručio je da Crna Gora ima nesumnjivo veliki potencijal i ogromnu priliku da ga valorizuje i bude uspješna priča sa zapadnog Balkana, ali put od sirovog potencijala do finalnog proizvoda je često trnovit, dug i zahtijeva beskrajnu fokusiranost.

„Crna Gora nije znala da iskoristi svoj potencijal. Odlučila je da bije neke tuđe bitke ili neke manje važne bitke. Odlučila je da zanemaruje svoje egzistencijalne probleme, da propušta razvojne šanse. Time je Crna Gora zaboravila na jednu vrlo važnu činjenicu, a to je da neuspješan i siromašan nije nikome dobar i poželjan drug i nadam se da je ta lekcija naučena zauvijek“, jasan je Mujović.

Uvjeren je da energetske tranzicije nema i ne može biti bez značajnije finansijske pomoći i podrške iz Evrope.

„Tražimo i želimo kontinuiranu i snažnu podršku Evropske unije, Energetske zajednice. I ne tražim samo podšku za Crnu Goru, nego za sve zemlje zapadnog Balkana. Želim za zapadni Balkan isti tretman koji imaju zemlje srednje Evrope. Želim da nama budu dostupni isti razvojni fondovi, kao zemljama zapadne i srednje Evrope. Tek tada možemo govoriti o našoj zajedničkoj intenciji da obezbijedimo dovoljno čiste energije za sve Evropljane“, poruka je Mujovića.

Poručio je da će bespovratna i planski opredijeljena sredstva riješiti problem.

Direktor Energetske zajednice Artur Lorkowski istakao je da je regionalna saradnja snažan alat i region mora da se integriše i da se priključi energetskom tržištu Evropske unije prije 2026. godine, a način da se to postigne je putem energetskih paketa, koji su usvojeni u decembru 2022.

„Treba da postoji jedan kohezivni okvir kako bi se postigli energetski ciljevi Evropske unije. Svaka država mora pažjivo pristupiti harmonizaciji svojih zakona. Crna Gora je postigla napredak koji je za svaku pohvalu. Postupak integracije je veoma dugačak, koji zahtijeva intenzivnu prekograničnu saradnju sa zemljama zapadne Evrope, istovremeno vodeći računa o interesima svake strane, kako bi se osnažio energetski sektor“, kazao je Lorkowski.

Izvršni rukovodilac Direkcije za ravoj i investicije u EPCG Ivan Mrvaljević objasnio je da je cilj Simpozijuma da se promovišu novi energetski trendovi, da se razgovara o aktuelnim temama u energetici u regionu, „kao i onome u čemu smo slični, u čemu sarađujemo, u čemu tek treba da sarađujemo i šta je to što nas potencijalno očekuje“.

Predsjednik Saveza energetičara prof. dr Nikola Rajaković  istakao je da je struka objektivna, da gleda inovativnost, kreativnost, ali smatra da energetika nije samo struka i da se ukupna dekarbonizacija energetskog sektora u regionu ne može završiti bez bez jake finansijske podrške sa strane.