A A A
Objavljeno: 
Thursday, Jun 1, 2023 - 16:04

ĐUKANOVIĆ: OTVORENI BALKAN DOBAR ZA OBLAST ENERGETIKE

Predstavnici EPCG i ELektroprivrede Albanije (KESH), sastali su se danas i razgovarali o modalitetima buduće saradnje. Zajednički je konstatovano da slobodan protok robe, ljudi i kapitala unutar regiona, može donijeti samo dobro svima. Sastanku su pored Đukanovića, prisustvovali i član odbora direktora EPCG Tahir Đonbaljaj, direktor Direkcije za razvoj i investicije Ivan Mrvaljević, i direktor Direkcije za trgovinu električnom energijom, Darko Krivokapić.

Predstavnici energetske kompanije iz Albanije, koju su predstavljali izvršni direktor Ergys Verdho, Direktor za trgovinu i proizvodnju  Erald Elezi i  direkto administracje, Besian Kadiu, osvrnuli su se na mogućnosti zajedničke saradnje, ali i zajedničke izazove,  posebno imajući u vidu diversifikaciju izvora proizvodnje električne energije, trgovini na berzama električne energije, a posebno interesovanje iskazali su za projekat SOLARI.

 

“Projekat SOLARI dobio je pohvali sa svih energetskih instanci. Električna energija proizvodi se na mjestu gdje se troši, do sada, na 2.000 krovova kuća  građana ugrađene su mini solarne elektrane, preko 20 MW snage. U naredna dva mjeseca očekuje se instalacije do 30 MW po projektu SOLARI 3000+”, naglasio je Đukanović, i ponudio albanskim kolegama podršku,

 

Erald Elezi, direktor proizvodnje i trgovine u KESH-u, istakao je da obje elektroprivrede imaju zajedničke izazove i da bi tješnjom saradnjom mogli ostvariti obostranu korist. On je pohvalio projekat SOLARI i naglasio da i oni, pored već definisanih projekata iz obnovljivih izvora energije, razmišljaju o sprovođenju projekta sličnom projektu SOLARI. Zajednički pravac razvoja predstavlja korišćenje postojećih hidroenergetskih struktura za postavljnje solarnih elektrana, što je albanska elektroprivreda već i uradila.

 

Diskusija se vodila i o zajedničkim izazovima u oblasti obnovljivih izvora energije - kapacitetu prenosnih sistema i balansiranju energije. Erald je predstavio projekte KESH-a koji su u planu, a Mrvaljević i Krivokapić su predstavili buduće razvojene planove EPCG.

 

Na Simpozijumu EPCG NET, koji se od 2 – 4. juna održava u Budvi, biće nastavljena razmjena znanja i iskustava o svim aktuelnim energetskim pitanjima i novim energetskim trendovima, a biće prisutni predstavnici svih elektroprivreda iz regiona,