A A A
Objavljeno: 
Saturday, Novembar 12, 2022 - 11:44

ДА ЈЕ ХТЈЕЛА, ЕПЦГ ЈЕ МОГЛА ДРАСТИЧНО ПОВЕЋАТИ ЦИЈЕНУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Поводом оглашавања Регулаторне агенције за енергетику (РАЕ) Црне Горе, ЕПЦГ налази за сходно да јавности предочи сљедеће:

Основна улога Регулаторне агенција за енергетику Црне Горе у поступку формирања цијена електричне енергије према домаћинствима и малим купцима састоји се у обавези спречавања злоупотребе монополског положаја и/или положаја доминатног снабдјевача електричном енергијом, од стране Електропривреде Црне Горе. Контролни механизам који је у надлежности РАЕ своди се искључиво на спречавања ЕПЦГ да своје пословање заснива мимо тржишних принципа, у смислу злоупотребе доминантног положаја на релевантном тржишту. Под злоупотребом доминантног положаја, између осталог, сматра се наметање неоправданих цијена, што у преводу значи да Електропривреда Црне Горе не може арбитрарно одредити цијену која је већа од тржишне (берзанске), односно, цијену која не рефлектује кретања на тржишту.

Дакле, ЕПЦГ може формирати цијену електричне енергије по тржишним принципима, како то уосталом и предвиђа члан 58 Закона о енергетици, који уводи јасну разлику између цијене електричне енергије која се слободно формира на тржишту и осталих цијена и накнада који се утврђују у регулаторном поступку.

Штавише, Одлуком РАЕ, а на коју се сама РАЕ позива, тачком три предвиђено је аутоматско укидање предвиђених ограничења у формирању цијена из тачке два предметне Одлуке, у случају да су испуњени услови за постојање ликвидног тржишта. Даље, члан 249 ст 1 тачка 2 ЗОЕ недвосмислено пружа могућност снабдјевачу, односно, ЕПЦГ да, у случају поремећаја на тржишту изврши промјену цијена електричне енергије и ван ограничења из Одлуке.

Према томе, ЕПЦГ је имала и има неспорно право да након наступања поремећаја на тржишту покрене инцијативу за стављање ван снаге предметне Одлуке, при чему РАЕ није имала ни правни ни чињенични основ да такву иницијативу не прихвати. У сваком случају, Регулаторна агенција нема овлашћења да једнострано и мериторно одлучује о питањима која се тичу цијена које се формирају на слободном тржишту, већ једино може, као и било која друга заинтересована страна, покренути поступак пред органима надлежним за заштиту конкуренције или потрошача. Стога у конкретном случају, интерпретације одлука Регулаторне агенције за енергетику у дијелу одређивања цијена електричне енергије, а које се ових дана пласирају у медијима, представљају пуку замјену теза у циљу дезинформисања јавности.

Назначена аргументација пружа још један необориви доказ да је ЕПЦГ уштедјела грађанима Црне Горе преко 650 милиона евра, а имајући у виду да упркос драстичном поремећају на тржишту, коју околност Закон о енергетици препознаје као оправдани разлог повећања цијена изнад процента прописаног Одлуком РАЕ, није посегла за повећањем цијена електричне енергије, чиме је демонстрирала висок ниво друштвене одговорности.

На крају, ЕПЦГ изражава жаљење што је један државни орган, који је управо позван да штити интересе потрошача, очигледно узео учешће у медијској харанги којом се настоји делегитимисати законита и пословно одговорна одлука органа управљања компаније којом се бескомпромисно штите интереси грађана Црне Горе и привреде.