A A A
Objavljeno: 
Wednesday, Oktobar 7, 2015 - 14:46

Postavljen informativni bilbord na brani HE "Piva"

Na brani HE "Piva" postavljen je informativni bilbord sa podacima o hidroelektrani, Pivskom jezeru, kao i biljnom i životinjskom svijetu Pivskog basena.

Spektakularna brana HE "Piva", visine 220 metara, jedna je od najviših u Evropi.