A A A

Odluke o cijenama električne energije

Cijene za snabdijevanje krajnjih kupaca električne energije priključenih na distributivni sistem (15. decembar 2023)

Cijene za snabdijevanje krajnjih kupaca električne energije priključenih na prenosnom sistemu (15. decembar 2023)

 

Odluka o utvrđivanju cijena električne energije za snabdijevanje kupaca direktno priključenih na prenosni sistem

Cijene za snabdijevanje krajnjih kupaca električne energije priključenih na prenosni sistem

Cijene za snabdijevanje krajnjih kupaca električne energije priključenih na distributivni sistem

Odluka o utvrđivanju cijena električne energije za snabdijevanje kupaca direktno priključenih na prenosni sistem za 2022. godinu

Cijene za snabdijevanje krajnjih kupaca električne energije priključenih na prenosnom sistemu

 

Cijene za snabdijevanje krajnjih kupaca električne energije (2022)

Cijene za snabdijevanje krajnjih kupaca električne energije (primjenjuju se od 01.01.2021)


Cijene za snabdijevanje krajnjih kupaca električne energije (primjenjuju se od 01.01.2020)

 

Cijene za snabdijevanje krajnjih kupaca električne energije (do 01.01.2020)
 

 


Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena električne energije za snabdijevanje
kupaca priključenih na elektrodistributvni sistem

 


Odluka o utvrđivanju cijena električne energije za snabdijevanje
kupaca priključenih na elektrodistributvni sistem

 

 

 

 

 


ODLUKA O UTVRĐIVANJU POPUSTA NA CIJENU ELEKTRIČNE
ENERGIJE ZA SNABDIJEVANJE DISTRIBUTIVNIH KUPACA

 

Ranije odluke koje definišu ovu oblast možete pronaći klikom na ovaj LINK, kao i na sajtu Regulatorne agencije za energetiku: http://regagen.co.me.