A A A

Provjerite račun putem web sajta

 • Registrujte se

  Registrujte se i kreirajte vaš nalog samo jednom, za dodatne mogućnosti

  account screenshot 1
 • Provjerite račun

  Provjerite vaš poslednji račun brzo i efikasno unošenjem pretplatnog i broja brojila

  account screenshot 1

Ukoliko se registrujete, naš servis "Moj račun" vam nudi sljedeće:

 • iconProvjera stanja svih vaših računa za električnu energiju

  Pregled svih vaših računa u poslednjih 13 mjeseci
   

 • iconPodešavanje servisa

  Aktivirajte SMS Info i Elektronski račun
   

 • iconJedan nalog, više računa

  Na jednom nalogu možete imati informacije o računima za više brojila
   

 • iconNapišite komentar

  Pohvalite, prigovorite, zatražite pojašnjenje... 
   

icon

Registrujte se

Registrujte se i kreirajte
vaš nalog samo jednom,
za dodatne mogućnosti

Za pregled svih vaših računa dovoljno je da unesete pretplatni broj i broj brojila samo jednom (prvi put)
Provjerite stanje svih vaših računa za električnu energiju u poslednjih 13 mjeseci
Jedan nalog, više računa
Aktivirajte i deaktivirajte vaše servise (SMS Info i elektronski račun)
Napišite komentar
icon

Provjerite račun

Provjerite vaš dug
 brzo i efikasno
unošenjem pretplatnog broja

Za pregled poslednjeg računa svaki put je potrebno unijeti pretplatni broj i broj brojila
icon
icon
icon
icon