A A A
Objavljeno: 
Ponedeljak, Oktobar 11, 2021 - 08:30

PROMJENA IMENA KUPCA SA PREMINULIH VLASNIKA BROJILA

Elektroprivreda Crne Gore obavještava sve korisnike brojila čije se vlasništvo vodi na preminula lica,  da u narednih 10 dana podnesu Zahtjev za promjenu imena-naziva kupca i zaključe Ugovor o snabdijevanju.

Ova obaveza propisana je članom 206. Zakona o enegetici i članom 23. Opštih uslova za snabdijevanje električnom energijom, kojim je definisano da su nasljednici dužni da u roku od 90 dana od dana smrti fizičkog lica obavijeste pisanim putem snabdjevača i podnesu zahtjev za promjenu imena-naziva kupca električne energije.

Naime, EPCG je informisana od nadležnih insititucija da se određeni broj brojila i dalje vode na preminula lica, a što nije u skladu sa navedenim zakonskim uslovima.

Upozoravaju se korisnici električne energije da će, ukoliko ne podnesu  Zahtjev za promjenu imena-naziva kupca i ne zaključe Ugovora o snabdijevanju u naznačenom roku,  Elektroprivreda pristupiti isključenju mjernih mjesta.

Spisak navedenih kupaca objavljen je na internet stranici kompanije www.epcg.com, portalu elektronske uprave i na oglasnim tablama lokalnih jedinca Snabdijevanja u gradovima gdje su registrovani vlasnici brojila.