A A A
Objavljeno: 
Ponedeljak, Oktobar 9, 2017 - 13:06

PODIJELIMO TERET 5 OD 1. NOVEMBRA

Elektroprivreda Crne Gore je prije četiri godine pokrenula akciju PODIJELIMO TERET kako bi domaćinstvima, koja imaju dug po osnovu utrošene električne energije, omogućila da isti što jednostavnije otplate. Imajući u vidu da je akcija odlično prihvaćena, kao i da je interesovanje potrošaća veliko, 1. novembra počeće još jedan ciklus ove akcije, PODIJELIMO TERET 5. 

U akciju se mogu uključiti svi potrošači iz kategorije domaćinstva koji imaju dug po osnovu utrošene električne energije, bez obzira na njegovu visinu, kao i sva domaćinstva kojima ističu postojeći ugovori sklopljeni u akciji Podijelimo teret 3 u septembru, oktobru, novembru i decembru 2015. godine. Akcija će trajati do 31. decembra.

Domaćinstva će dug po osnovu utrošene električne energije, bez obzira na njegovu visinu, biti u prilici da  otplaćuju u 22 fiksne mjesečne rate od 20 eura (za iznos duga iznad 440 eura), bez učešća, uz uslov da su plaćena tri poslednja računa. Za dug do 440 eura, broj rata određuje se tako što se iznos duga dijeli sa 20 eura.

Potrošači koji se akciji priključe do 10. novembra, treba da imaju izmirene račune za jul, avgust i septembar, a da oktobarski račun bude plaćen do kraja novembra, dok potrošači koji se akciji priključe nakon 10. novembra treba da imaju izmirena sva četri računa kao uslov za pristup akciji.

Od trenutka potpisivanja ugovora, kao i za vrijeme urednog izmirenja obaveza po potpisanom ugovoru, neće se obračunavati zatezna kamata. Da bi Ugovor o izmirenju duga ostao na snazi, svakog mjeseca mora se redovno plaćati rata u iznosu od 20€ i tekući račun.

Akciji se mogu priključiti i domaćinstva koja su isključena sa distributivne mreže, kao i domaćinstva koja žele da reprogramiraju već potpisane Ugovore o izmirenju duga. Napominjemo da će uz ovaj ugovor, domaćinstva imati obavezu da potpišu i Ugovor o snabdijevanju, ukoliko to već nisu uradili.

Od pokretanja akcije Podijelimo teret, 61.299 domaćinstava je iskoristilo mogućnost da koristi povoljnosti koje ona nudi. Trenutno je aktivno 18.481 protokola, a čak 5.241 domaćinstava je kroz akciju u potpunosti izmirilo svoja dugovanja i prešlo u redovne tokove plaćanja. Akcija je, izmedju ostalog, doprinijela i zaustavljanju trenda rasta dugovanja domaćinstava.

Više infromacija potrošači mogu dobiti besplatnim pozivom na broj 19100, na šalterima, web portalu www.epcg.com ili Facebook strani.