A A A

II korak

Nakon što potrošač ispuni sve uslove iz Rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje, nadležnom Regionu se obraća Zahtjevom  za ugradnju mjernog uređaja i privremeno priključenje objekta  radi funkcionalnog ispitivanja sa izjavom o preuzimanju odgovornosti uz koji prilaže:

 
 

 

 

 

  • rješenje o izdavanju saglasnosti za priključenje,
  • gradjevinsku dozvolu, odnosno saglasnost ili odobrenje za postavljanje privremenog objekta, odnosno akt nadležnog organa iz koga se utvrduje da saglasnost, odnosno odobrenje nije potrebno,
  • upotrebnu dozvolu za energetske objekte koje je podnosilac zahtjeva izgradio radi priključenja objekta,
  • izjavu nadzornog organa i rukovodioca radova da je priključak izgradjen u skladu sa rješenjem o izdavanju saglasnosti za priključenje, projektnom dokumentacijom, važećim propisima i standardima.

Nakon toga nadležni Region ugrađuje mjerni uređaj i privremeno priključuje potrošaca radi funkcionalnog ispitivanja. Nakon isteka roka za funkcionalno ispitivanje, brojilo se isključuje. 

 

Vezane stranice