A A A
Objavljeno: 
Ponedeljak, Novembar 1, 2021 - 06:51

Povlašćeni uslovi za potrošače iz privrede

U periodu od 01. avgusta do 31. oktobra, povlašćene uslove za otplatu zaostalog duga ponudili smo i kupcima iz privrede. Za tu kategoriju kupaca minimalna rata, po Sporazumu, iznosi 50 eura, a u zavisnosti  od visine duga, kupcima iz privrede ponuđeno je više opcija za otplatu, počev od četvrtine duga (25%), trećine (33%) i polovine (50%) do ukupnog iznosa duga (100%).

Period trajanja akcije

Akcija "Sporazum po povlašćenim uslovima - Za potrošače iz privrede" će se sprovoditi u periodu od 1. 8. 2023. do 30. 10. 2023. godine. U naznačenom periodu, EPCG AD Nikšić će informisati kupce o povoljnostima i uslovima priključenja akciji.

 

Uslovi priključenja akciji

Pravo priključenja akciji "Sporazum po povlašćenim uslovima - Za potrošače iz privrede" stiču sledeći kupci:

- Kupci koji su platili poslednju fakturu izdatu u mjesecu potpisivanja sporazuma;

- Kupci koji poštuju Sporazum o izvršavanju obaveza po osnovu duga za utrošenu električnu energiju.

 

Povoljnosti i obaveze za kupce koji se priključe akciji

- Sporazumom omogućena otplata dijela duga uz priznanje ukupnog duga. Ponuđene opcije otplate četvrtine duga (25%), trećine duga (33%), polovine duga (50%) i ukupnog duga (100%);

- Minimalna rata za otplatu duga ovom vrstom sporazuma je 50€;

- Maksimalan broja rata definisan ovom vrstom sporazuma je 30 rata;

- U periodu otplate duga uz uredno izmirivanje obaveza po sporazumu kupcu se neće obračunavati zatezna kamata;

- Povlače se Predlozi za izvršenje kod nadležnih sudova koji su podnijeti radi prinudne naplate potraživanja kod kupaca;

- Povlače se Predlozi za izvršenje kod Javnih izvršitelja koji su podnijeti radi prinudne naplate potraživanja kod kupaca nakon plaćanja predujmljenih troškova;

- EPCG AD Nikšić, FC Snabdijevanje neće primjenjivati mjere prinudne naplate (obustava snabdijevanja električnom energijom i podnošenje Predloga za izvršenje) dok dužnik uredno ispunjava sporazumom definisane obaveze.