A A A

Kalkulacija po tarifnim modelima

U toku je ažuriranje kalkulatora u skladu sa najnovijim izmjenama u obračunu!

Vodič

1. U plava polja unesite potrošnju u višoj (VT) i nižoj tarifi (NT):

Staro stanje VT:
Potrošnja VT:
Staro stanje NT:
Potrošnja NT:

2. Kliknite na dugme koje odgovara vašoj grupi kupaca ispod prikaza računa.

 • Distributivni kupci 0,4 kV Domaćinstva, dvotarifno mjerenje
 • Distributivni kupci 0,4 kV Domaćinstva, jednotarifno mjerenje

3. Ako ste pravilno popunili gornja polja za unos i odabrali kategoriju tabele će se popuniti odgovarajućim vrijednostima. Obračun u tabeli se vrši po osnovnom modelu, dok u nastavku imate uvid u iznos računa sa PDV-om po ostalim tarifnim modelima.

  Potrošnja Cijena Iznos
01 Aktivna energija VT
02 Aktivna energija NT
12 Angažovanje mrežnog kapaciteta
22 Fiksni dio mrežnog kapaciteta
15 Gubici u mreži VT
16 Gubici u mreži NT
23 Naknada operatoru tržišta
26 Naknada za podsticanje OIE1
26 Naknada za podsticanje OIE2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Procenat Iznos
52 Ukupno
51 Iznos računa bez PDV-a
41 PDV
 
 
 
 
 
 
Ukupno obračunato sa PDV-om po osnovnom modelu bez popusta €:
 
Zlatni tim 13%
 
Ukupno obračunato sa PDV-om po plavom modelu €: Bez popusta
 
Zlatni tim 13%
 
Ukupno obračunato sa PDV-om po crvenom modelu €: Bez popusta
 
Zlatni tim 13%
 
Ukupno obračunato sa PDV-om po zelenom modelu €: Bez popusta
 
Zlatni tim 13%
 
 • Iznos popusta od 13% na obračunatu vrijednost aktivne energije (članovi Zlatnog tima) prikazan je u obračunu, dok popust od 5% na obračunatu vrijednost aktivne energije za ostale redovne platiše nije uziman u obzir.
 • U obračunu su prikazane cijene aktivne energije za osnovni i zeleni tarifni model, s tim što je u kalkulaciji za zeleni uključena i naknada za 100% električne energije iz Obnovljivih izvora energije (OIE).
 • Sve informacije o tarifnim modelima sa cijenama za svaki model posebno možete pronaći klikom na ovaj LINK.
 • Obračun ne uključuje iznos zajedničke potrošnje.
 • Potrebno je da omogućite rad javascript-ova u vašem browser-u, da bi račun ispravno radio.
 • Ovaj kalulator je samo informativnog karaktera
 • Moguće je odstupanje u tačnosti rezultata na najmanjoj decimali, zbog nepostojanja odgovarajućeg zaokruživanja brojeva u javascript-u.
 • Tarifni modeli utiču na obračunatu vrijednost aktivne energije, dok su ostale stavke u obračunu iste za svaki model
 • Crveni tarifni model odnosi se samo na domaćinstva sa dvotarifnim brojilima.