A A A

Centar za kontakt sa kupcima - 19100

Broj 19100 rezervisan je za besplatne pozive ka Call centru, kao centralnom mjestu na kojem kupci mogu pronaći odgovore za sve svoje probleme i nedoumice i dobiti blagovremenu i tačnu informaciju o svim relevantnim pitanjima vezano za usluge EPCG, svoj račun i distribuciju električne energije.

Potrošači uslugu u Call centru mogu dobiti 24 sata dnevno. Operateri su potrošačima na raspolaganju svakog radnog dana od 7 do 19h, dok  su usluge na govornom automatudostupne 24 sata, svakog dana u sedmici.

Call centar Elektroprivrede, po uzoru na savremene Call centre, sastoji se od nekoliko segmenata. To su: telefonska platforma sa automatskom distribucijom poziva, kontakt centar aplikacija, aplikacija za upravljanje i praćenje zahtjeva korisnika, govorni automat koji korisnicima omogućava standardne usluge pristupa preko govornog menija, aplikacija za statističko praćenje i analizu rada call centra i sistem za snimanje razgovora koji će služiti za kvalitativnu analizu i kontrolu rada agenata call centra.

Putem govornog automata, potrošači će jednostavnim ukucavanjem pretplatnog broja, moći da dobiju informacije o poslednjem računu i stanju ukupnog dugovanja 24 sata dnevno, svakog dana u sedmici. A nakon odabira neke od ponuđenih opcija na govornom automatu, dobiće, takođe, informacije  o načinu reklamiranja računa, načinima plaćanja računa bez provizije, aktivaciji servisa dobijanja računa putem SMS-a i elektronske pošte, kao i informacije o planiranim prekidima u napajanju, kontaktima za prijavu kvara, priključenju na mrežu.

Ljubazni operateri na raspolaganju će potrošačim biti svakog radnog dana od 07 do 19 sati za sve informacije o statusu podnijetog prigovora/reklamacije, mogućnosti potpisivanja protokola za izmirenje duga, odnosno statusu tekućeg protokola, utuženjima, isključenjima, proknjiženim/neproknjiženim uplatama, članstvu u Zlatnom timu, neplaniranim prekidima u napajanju električnom energijom, aktuelnim marketinškim kampanjama i promocijama.

U sklopu svog sadržaja, Centar potrošačima nudi sve potrebne informacije o stanju na računu, dugovanjima, načinima plaćanja, stanju brojila, prekidima u napajanju, novim servisima, procedurama, trenutnim akcijama i povoljnostima koje kompanija nudi.

Ljubazni operateri na najbrži mogući način će krajnjim kupcima pružiti sve neophodne informacije i biti posrednici u rješavanju problema sa ostalim službama/sektorima unutar kompanije.