A A A

Nova multifunkcionalna brojila

Elektroprivreda Crne Gore počela je da sprovodi Projekat "Unapređenje sistema mjerenja u distribuciji" kroz zamjenu postojećih brojila novim - elektronskim brojilima posljednje generacije.

Upravljanje i održavanje, modernizacju i razvoj distributivnog sistema predviđa i Zakon o energetici. Osnovni cilj je što pouzdanije i efikasnije snabdijevanje potrošača električnom energijom.

 

Novo elektronsko brojilo, u svakom trenutku, omogućava vam detaljan i precizan uvid u stanje potrošnje i shodno tome bolju kontrolu potrošnje. Novo brojilo omogućava precizno daljinsko očitavanje uz isključenje mogućnosti subjektivne greške, kao i brzo evidentiranje eventualnog kvara i njegovo efikasnije otklanjanje. Trošak zamjene brojila u potpunosti snosi Elektroprivreda Crne Gore.

Nakon ispunjenja neophodnih tehničkih preduslova, koji će se ostvariti kroz realizaciju drugih projekata, biće vam dostupni i svi drugi servisi koje ova napredna tehnologija pruža, kao npr. blagovremene najave planiranih prekida u napajanju električnom energijom, mogućnost davanja instrukcija o energetskoj efikasnosti i slično.

 

Na ovaj način želimo da vas upoznamo sa novim prijateljem Vašeg domaćinstva – multifunkcionalnim elektronskim brojilom.

 

1. EKRAN (DISPLEJ)

Prikaz dostupnih informacija.

2. TASTER ZA OČITAVANJE

Pritiskom na taster, na ekranu-displeju se prikazuje nova informacija.

3. POKAZATELJ POTROŠNJE

Treperenje lampice ukazuje da postoji potrošnja električne energije.

4. PREKIDAČ

Prekid ili ponovno aktiviranje napajanja električnom energijom.

Upozorenje: ovaj prekidač ne zamjenjuje sigurnosne uređaje (osigurač i sklopke)

5. OPTIČKI INTERFEJS

Samo za eventualne intervencije ovlašćenog tehničkog osoblja.

 

AUTOMATSKI PRIKAZ PODATAKA NA DISPLEJU

PRIKAZ NA DISPLEJU
OPIS
"Aktiv. tarifa Tx"
Prikaz trenutno aktivne tarife (veća ili manja tarifa)
"Vrijeme hh:mm:ss"
Vrijeme na brojilu
"Datum   dd:mm:gg"
Datum na brojilu
"Ser. Br xxxxxx"
Serijski broj brojila
"Trenutni period "
Slijede podaci o trenutnom stanju brojila
"Ax+  Ocit=xxxxxx"
Stanje brojčanika aktivne energije po tarifama
"Trenutna P=xxx,x"
Trenutna snaga koju angažuje potrošač

RUČNO LISTANJE PODATAKA NA DISPLEJU PRITISKOM NA TASTER

PRIKAZ NA DISPLEJU
OPIS
"Aktiv. tarifa Tx"
Prikaz trenutno aktivne tarife (veća ili manja tarifa)
"Vrijeme dd:mm:ss"
Vrijeme na brojilu
"Datum   dd:mm:yy"
Datum na brojilu
"Ser. br xxxxxxxx"
Serijski broj brojila
"Odobrena P xx,xx"
Snaga koja je raspoloživa potrošaču
"Trenutni period "
Slijedi prikaz trenutnih stanja brojila
"Total A+=xxxxxxx"
Ukupno stanje brojčanika aktivne energije
"Ax+  Ocit=xxxxxx"
Stanja brojčanika aktivne energije po tarifama
"Total R+=xxxxxxx"
Ukupno stanje brojčanika reaktivne energije
"Rx+  Ocit=xxxxxx"
Stanja brojčanika reaktivne energije po tarifama
"Px+ Max =  xxx,x"
Stanja maksimalnih snaga po tarifama
"Prethod.  period"
Slijedi prikaz stanja brojčanika za prethodni obračunski period
"Total A+=xxxxxxx"
Ukupno stanje brojčanika aktivne energije (prethodni obračun)
"Ax+  Ocit=xxxxxx"
Stanja brojčanika aktivne energije po tarifama (prethodni obračun)
"Total R+=xxxxxxxx"
Ukupno stanje brojčanika reaktivne energije (prethodni obračun)
"Rx+  Ocit=xxxxxx"
Stanja brojčanika reaktivne energije po tarifama (prethodni obračun)
"Px+ Max = xxx,x"
Stanja maksimalnih snaga po tarifama (prethodni obračun)
"Trenutna P=xxx,x"
Trenutna snaga koju angažuje potrošač

Takodje Vam je na raspolaganju i RASPORED UGRADNJE BROJILA tokom kojeg će potrošači biti bez snabdijevanja električnom energijom.

Ugradnjom elektronskih brojila, EPCG želi da ostvari što jednostavniji, efikasniji i transparentniji odnos sa svojim kupcima.