A A A

5 za 5

Elektroprivreda Crne Gore je 1. juna 2015. pokrenula akciju „5 za 5“ koja je potrošačima iz kategorije ostala potrošnja (privredni subjekti - privatna i javna preduzeća, ustanove) omogućila da svoj dug po osnovu utrošene električne energije izmire u narednih pet godina, u 60 mjesečnih rata, uz uslov da izmire pet poslednjih računa. Zbog velikog interesovanja, naročito tokom poslednjih dana juna, EPCG je odlučila da akciju nastavi i tokom jula.

Potrošači koji odluče da se priključe akciji, na dan sklapanja protokola moraju imati izmirene račune za februar, mart, april i maj, uz uslov da do 31. jula izmire i račun za jun. Potrošači koji su djelimično ili u potpunosti platili neki od računa neophodnih za priključenje akciji, potrebno je da uplate razliku, uz obavezu plaćanja junskog računa do poslednjeg dana jula. Ukoliko je potrošač već izmirio račune od februara do maja, protokol može sklopiti odmah, takođe uz obavezu plaćanja junskog računa do 31. jula.

Nakon uplate pet poslednjih računa, ostatak duga se dijeli na maksimalno 60 jednakih rata, u zavisnosti od zahtjeva kupca. Od trenutka potpisivanja protokola neće se obračunavati zatezna kamata, i za vrijeme urednog izmirivanja obaveza po Protokolu neće se pokretati prinudni postupci naplate potraživanja po osnovu računa za utrošenu električnu energiju.

Potrošači koji već imaju zaključen standardni protokol i redovno izmiruju obaveze, mogu se priključiti akciji na način što će prethodni raskinuti i potpisati novi po povlašćenim uslovima. Protokol mogu sklopiti i potrošači koji su isključeni, ukoliko izmire poslednjih pet računa i plate priključnu taksu, a oni za koje je podnijet Prijedlog za utuženje i sudske troškove.

Protokol potpisan u okviru akcije „5 za 5“ ostaje na snazi sve dok kupac redovno plaća tekući račun i ugovorenu ratu (do poslednjeg dana u mjesecu).

Organizovanjem akcije „5 za 5“ EPCG nastoji da doprinese rasterećenju poslovanja privrednih subjekata i omogući povoljne uslove za izmirenje dugovanja po osnovu utrošene električne energije. Očekujemo da će preduzeća prepoznati ponuđene povoljnosti, postepeno otplatiti dug i ući u krug potrošača koji redovno izmiruju svoje obaveze za utrošenu električnu energiju.

Prihvatanjem ove jedinstvene ponude, privredni subjekti ulažu u održivost svog poslovanja koje neće biti ugoroženo isključenjem sa distributivne mreže, na koje snabdijevač ima zakonsko pravo ukoliko potrošač redovno ne izmiruje svoje obaveze.