A A A

III korak

Nakon završenog funkcionalnog ispitivanja potrošač podnosi Zahtjev za sklapanje Ugovora o priključenju.
 


 

 

 

 

Uz zahtjev prilaže sljedeće dokumente:

  • upotrebnu dozvolu, odnosno saglasnost ili odobrenje za postavljanje privremenih objekata, odnosno odgovarajući akt nadležnog organa iz koga se potvrdjuje da saglasnost, odnosno odobrenje nijesu potrebni;
  • stručni nalaz (atest) za porodične stambene zgrade i privremene objekte;
  • potvrdu ovlašćenog izvodjača radova da su instalacije na objektu izvedene u skladu sa odgovarajućim tehničkim propisima i standardima za porodične stambene zgrade i privremene objekte;
  • dokaz o riješenim imovinsko pravnim odnosima u vezi izgradnje prikljucka;
  • dokaz o plaćenim troškovima za priključenje;
  • geodetski snimak trase priključnog kabla ukoliko CEDIS ne izvodi radove na izradi priključka.

Sljedeći korak je potpisivanje Ugovora o priključenju.