A A A

II korak

Nakon što korisnik ispuni sve uslove iz Rješenja o saglasnost za priključenje, nadležnom Regionu se obraća Zahtjevom  za ugradnju mjernog uređaja i privremeno priključenje objekta  radi funkcionalnog ispitivanja sa izjavom o preuzimanju odgovornosti uz koji prilaže:

  • rješenje o izdavanju saglasnosti za priključenje,
  • gradjevinsku dozvolu, odnosno saglasnost ili odobrenje za postavljanje privremenog objekta, odnosno akt nadležnog organa iz koga se utvrduje da saglasnost, odnosno odobrenje nije potrebno,
  • upotrebnu dozvolu za energetske objekte koje je podnosilac zahtjeva izgradio radi priključenja objekta,
  • izjavu nadzornog organa i rukovodioca radova da je priključak izgradjen u skladu sa rješenjem o izdavanju saglasnosti za priključenje, projektnom dokumentacijom, važećim propisima i standardima.

Nakon toga nadležni Region ugraduje mjerni uredjaj i privremeno priključuje potrošaca radi funkcionalnog ispitivanja.