A A A

Primajte vaš račun putem SMS-a

Elektroprivreda Crne Gore svojim korisnicima nudi servis SMS Info putem kojeg će početkom mjeseca dobijati SMS notifikaciju o visini računa za električnu energiju za prethodni mjesec.

 

 

 

 

 

Aktivacija servisa

Aktivacija ovog servisa je besplatna i jednostavna.

Ukoliko ste se registrovali, ovaj servis možete sami automatski aktivirati putem web sajta.

Ukoliko se nijeste registrovali, potrebno je da popunite formular, koji možete preuzeti na dnu stranice, ili na šalterima lokalnih jedinica Snabdijevanja, i proslijedite ga na e-mail smsinfo@epcg.com.