A A A

Prijava kvara

Ukoliko želite da prijavite kvar na distributivnoj mreži, molimo Vas da pozovete sljedeće brojeve telefona:

SPISAK DEŽURNIH BROJEVA TELEFONA

Grad

Broj telefona

Termin dostupnosti

Podgorica i Cetinje 020 633 979 00-24h
020 621 264 (fax) 00-24h
020 622 773 00-24h
067 240 018 00-24h
Nikšić 040 213 926 00-24h
   
Plužine 040 271 256 07-23h
Berane 051 233 320 00-24h
Andrijevica 067 320 063 00-23h
Plav 051 251 109 07-23h
Gusinje 051 256 498 07-23h
Bijelo Polje 050 486 380 00-24h
Rožaje 051 271 295 00-24h
Kolašin 020 865 178 00-24h
Mojkovac 050 472 325 00-24h
Pljevlja 052 311 132 00-24h
Žabljak 052 361 413 00-24h
Šavnik 040 266 109 08-16h
040 266 355 0-24h
Bar 030 316 534 00-24h
Kotor 032 322 911 00-24h
Budva 033 458 517 00-24h
Tivat 032 671 104 00-24h
Ulcinj 030 412 112 00-24h
067 220 646
Vladimir (posle 16h UL) 030 459 236 08-16h
Herceg Novi 031 327 326 00-24h