A A A

Zaposleni

Na dan 19.09.2019. godine ukupan broj zaposlenih u EPCG je 914, pri čemu je kadrovska struktura zaposlenih sljedeća:

 

STRUKTURA ZAPOSLENIH
Rad na neodređeno vrijeme 883
Rad na određeno vrijeme 31
Pripravnici 0

Kadrovska struktura zaposlenih na neodređeno vrijeme je sljedeća:

KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VRIJEME
I2 14
II 10
III 89
IV 1 318
IV 2 75
V 31
VI 4
VII 1 342