A A A
Objavljeno: 
Thursday, Februar 15, 2018 - 14:00

Odluka XVIII varedne Skupštine akcionara

Odluku XVIII vanredne Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore A.D. Nikšić možete pogledati klikom na ovaj LINK.

Takođe, dokument sa odlukom otvoriće se i klikom na naslovnicu dokumenta: