A A A

Kontakti za medije

Za sve potrebne informacije mozete se obratiti Sektoru za korporativne komunikacije:

Tomaš Damjanović, rukovodilac Sektora
tomas.damjanovic@epcg.com

 

Eleonora Albijanić, Specijalista za eksternu komunikaciju
eleonora.albijanic@epcg.com

 

Mitar Vučković, Specijalista za internu komunikaciju
mitar.vuckovic@epcg.com

 

na adresu pr@epcg.com;

ili na broj telefona 19100