A A A

Prijava kvara

Za pregled planiranih iskljucenja i prekida u napajanju zbog zamjene brojila pogledajte naše servisne informacije.

Eventualni kvar na distributivnoj mreži možete prijaviti dežurnoj službi Regiona Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

SPISAK DEŽURNIH BROJEVA TELEFONA

Grad

Broj telefona

Termin dostupnosti

Podgorica i Cetinje 020 633 979 00-24h
020 621 264 (fax) 00-24h
020 622 773 00-24h
067 240 018 00-24h
Nikšić 040 213 926 00-24h
   
Plužine 040 271 256 07-23h
Berane 051 233 320 00-24h
Andrijevica 067 320 063 00-23h
Plav 051 251 109 07-23h
Gusinje 051 256 498 07-23h
Bijelo Polje 050 486 380 00-24h
Rožaje 051 271 295 00-24h
Kolašin 020 865 178 00-24h
Mojkovac 050 472 325 00-24h
Pljevlja 052 311 132 00-24h
Žabljak 052 361 413 00-24h
Šavnik 040 266 109 08-16h
040 266 355 0-24h
Bar 030 316 534 00-24h
Kotor 032 322 911 00-24h
Budva 033 458 517 00-24h
Tivat 032 671 104 00-24h
Ulcinj 030 412 112 00-24h
067 220 646
Vladimir (posle 16h UL) 030 459 236 08-16h
Herceg Novi 031 327 326 00-24h