A A A
Objavljeno: 
Ponedeljak, Maj 30, 2022 - 11:14

PODIJELIMO TERET PO DESETI PUT

Elektroprivreda Crne Gore pokreće deseti ciklus akcije "Podijelimo teret", namijenjen svim kupcima, koji pripadaju grupi potrošnje "Domaćinstva", a imaju dugovanja po osnovu računa za električnu energiju. ''Podijelimo teret 10'' počinje 1. juna i trajaće do 31. avgusta. U tom periodu, sva domaćinstva kojima ističu  Sporazumi  iz akcije ''Podijelimo teret 8'', kao i sva nova domaćinstva koja žele da se priključe, svoje obaveze mogu izmiriti po izuzetno povoljnim uslovima.

Za  deseti ciklus akcije PODIJELIMO TERET, uslov za priključenje akciji stiču svi kupci kod kojih je suma uplata u prethodnm mjesecu zaključno sa datumom zaključivanja Sporazuma po povlašćenim uslovima “Podijelimo teret 10”  jednaka ili veća od poslednje fakture kojoj je istekao valutni rok. Tako se akciji tokom juna mogu priključiti kupci, koji pripadaju grupi potrošnje "Domaćinstva", uz neophodan uslov da je iznos uplata u maju  do momenta sklapanja sporazuma jednak ili veći od poslednje fakture (aprilski račun)  i da do kraja juna plate majsku fakturu.

U julu neophodan uslov je da je iznos uplata u junu  do momenta sklapanja sporazuma jednak ili veći od računa za maj  i da do kraja jula bude plaćena junska faktura. U avgustu neophodan uslov je da je iznos uplata u julu do momenta sklapanja sporazuma jednak ili veći od računa za jun  i da do kraja avgusta bude plaćena julska faktura.

Domaćinstva koja se priključe akciji ''Podijelimo teret 10'', stiču pravo na brojne povoljnosti:

  • otplata prethodnog duga u fiksnim mjesečnim ratama u iznosu od 20 eura,
  • izuzeće od prinudnih metoda naplate dok se poštuje Sporazum,
  • obustava obračuna zatezne kamate.

Maksimalan broj rata na koji se može potpisati Sporazum  je 22. Ukoliko je dug manji od 440 eura, broj rata se određuje tako što se iznos duga dijeli sa 20 eura (npr. dug od 320 eura kupac će otplaćivati u 16 fiksnih mjesečnih rata od 20 eura).

Takođe, svi kupci električne energije koji su isključeni sa mreže  imaju pravo da se priključe akciji, a uz navedene neophodne uslove moraju da plate i troškove priključenja.

Kupci  koji već imaju aktivan Sporazum PT 9 nemaju mogučnost da potpišu sporazum PT 10.

Za sve informacije, potrošači se mogu obratiti Call centru, besplatnim pozivom na broj 19100, informacije mogu dobiti i putem www.epcg.com, zvanične Fejsbuk strane, na imejl adresi call.centar@epcg.com, kao i na informativno-naplatnim punktovima lokalnih jedinica Snabdijevanja.