A A A
Objavljeno: 
Ponedeljak, Avgust 1, 2022 - 07:27

PODIJELIMO TERET 11

Elektroprivreda Crne Gore je po jedanaesti put pokrenula akciju “Podijelimo teret” sa namjerom da se kupcima iz kategorije “domaćinstva” omogući da zaostali dug za električnu energiju izmire po izuzetno povoljnim uslovima.

 

 

Uslovi:

Pravo priključenja akciji "Podijelimo teret" stiču sledeći kupci:

- Kupci kod kojih je suma uplata u prethodnom mjesecu zaključno sa datumom zaključivanja Sporazuma po povlašćenim uslovima "Podijelimo teret" jednaka ili veća od poslednje fakture kojoj je istekao valutni rok;

- Kupci koji poštuju Sporazum o izvšrenju obaveza po osnovu duga za utrošenu električnu energiju.

 

Povoljnosti:

Svi kupci koji se priključe akciji "Podijelimo teret" (zaključe Sporazum o izvršavanju obaveza po osnovu duga za utrošenu električnu energiju na rate po povlašćenim uslovima) ostvaruje sledeće povoljnosti:

- Prethodni dug se otplaćuje u jednakim ratama u iznosu od 20€;

- Sporazumom se može utvrditi otplata duga do 22 rate;

- Prekida se obračun zatezne kamate;

- Zatezna kamata se neće obračunavati kupcima koji su ispoštovali Sporazum u sklopu akcije "Podijelimo teret 9" u obračunskom periodu koji dolazi nakon mjeseca u kojem je istekao sporazum;

- Povlače se Predlozi za izvršenje kod nadležnih sudova koji su podnijeti radi prinudne naplate potraživanja kod kupaca;

- Povlače se Predlozi za izvršenje kod nadležnih sudova koji su podnijeti radi prinudne naplate potraživanja kod kupca nakon plaćanja predujmljenih troškova;

- EPCG AD Nikšić, FC Snabdijevanje neće primjenjivati mjere prinudne naplate (obustava snabdijevanja električnom energijom i podnošenje Predloga za izvršenje) dok dužnik uredno ispunjava sporazumom definisane obaveze.

 

Obaveze kupaca koji se priključe akciji su da:

- Redovno plaćaju tekuće fakture;

- Svi kupci čiji dug iznosi preko 440€ po isteku sporazuma o izvršavanju obaveza po osnovu duga za utrošenu električnu energiju po povlašćenim uslovima, tačnije posle plaćanja 22 rate u kontinuitetu će biti u obavezi da sklope novi sporazum o izvršavanju obaveza po osnovu duga za utrošenu električnu energiju;

- Prije zaključenja sporazuma, kupci moraju izvršiti plaćanje svih troškova po Predlozima za izvršenje koji su podnijeti Javnim izvršiteljima.