A A A

Izračunajte iznos računa na osnovu potrošnje - Kalkulator potrošnje

Putem ovog servisa možete izračunati iznos vašeg računa za električnu energiju na osnovu ostvarene potrošnje.

Vodič

1. U plava polja unesete stara i nova stanja za manju(MT) i višu tarifu(VT).

Staro stanje VT:
Novo stanje VT:
Staro stanje MT:
Novo stanje MT:

2. Kliknite na dugme koje odgovara vašoj grupi kupaca ispod prikaza računa.

 • Distributivni kupci 35 kV
 • Distributivni kupci 10 kV
 • Distributivni kupci 0,4 kV kod kojih se snaga mjeri
 • Distributivni kupci 0,4 kV kod kojih se snaga ne mjeri, sa mjerenjem reaktivne energije
 • Distributivni kupci 0,4 kV Domaćinstva, dvotarifno mjerenje
 • Distributivni kupci 0,4 kV Domaćinstva, jednotarifno mjerenje
 • Distributivni kupci 0,4 kV kod kojih se snaga ne mjeri, dvotarifno mjerenje
 • Distributivni kupci 0,4 kV kod kojih se snaga ne mjeri, jednotarifno mjerenje

3. Ako ste pravilno popunili gornja polja za unos i odabrali kategoriju tabele će se popuniti odgovarajućim vrijednostima2. Kliknite na dugme koje odgovara vašoj grupi kupaca ispod prikaza računa.

  Potrošnja Cijena Iznos
01 Aktivna energija VT
02 Aktivna energija MT
11 Angažovanje pren. kapaciteta
12 Angažovanje dist. kapaciteta
13 Gubici u prenosn. sistemu VT
14 Gubici u prenosn. sistemu MT
15 Gubici u distrib. sistemu VT
16 Gubici u distrib. sistemu MT
17 Naknada snabdjevaču
22 Angažovanje dist. kap.fiksno
23 Naknada operatoru tržišta
24 Naknada za podsticanje OIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Procenat Iznos
20 Ukupno
21 Zajednička potrošnja
22 Iznos računa bez PDV-a
41 PDV
 
 
 
 
 
 
 
 
Za uplatu:
 
 • Potrebno je da omogućite rad javascript-ova u vašem browser-u, da bi račun ispravno radio.
 • Ovaj kalulator je samo informativnog karaktera
 • Iznos popusta, ukoliko ste redovni platiša, nije obračunat u ovoj kalkulaciji.
 • Iznos zajedničke potrošnje u ovom kalkulatoru je fiktivan (0,69€) a na računu varira u zavisnosti od potrošnje na zajedničkom brojilu.
 • Moguće je odstupanje u tačnosti rezultata na najmanjoj decimali, zbog nepostojanja odgovarajućeg zaokruživanja brojeva u javascript-u.
 • Nije uključena vrijednost podsticajne cijene električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije